STOBAG Österreich jest pełnoprawnym członkiem Federalnego Związku Technologii Ochrony Przeciwsłonecznej, dzięki czemu możemy współpracować z innymi uczestnikami rynku w zakresie stałego rozwoju branży ochrony przeciwsłonecznej.  

Na początku roku zdefiniowano nowe standardy dotyczące skuteczności ochrony przeciwsłonecznej. W interesującym raporcie stowarzyszenia opisano bezpieczne i proste metody wymiarowania ochrony przeciwsłonecznej.

Stosowany dotychczas współczynnik redukcji promieniowania słonecznego Fc został zastąpiony wartością gtot, a cała metoda obliczeniowa została znacznie uproszczona. Dzięki temu nowemu standardowi użytkownicy systemów powinni być teraz w stanie prawidłowo sklasyfikować wpływ ochrony przeciwsłonecznej na całkowitą transmisję energii.

Markus Horvath, CEO STOBAG Österreich GmbH

Zgłoś federalne stowarzyszenie technologii ochrony przeciwsłonecznej:

Skuteczność ochrony przeciwsłonecznej zdefiniowana zgodnie z porą roku

Właściwa ochrona przed słońcem – łatwe planowanie

Wiedeń, kwiecień 2019._ Eksperci są zgodni: zacienianie okien to najlepszy sposób, aby zapobiec przegrzaniu latem. Jednak w jaki sposób skutecznie zacienić pomieszczenie, jeśli nadal chcemy mieć światło dzienne oraz widok z okna? Od teraz planiści oraz konsultanci energetyczni będą mogli podawać wymagane wartości gtot na podstawie standardowej tabeli. Następnie inwestorzy budowlani oraz użytkownicy mogą po prostu zasięgnąć porady na temat wszystkich możliwych opcji ochrony przeciwsłonecznej i dokonać wyboru zgodnie z osobistymi preferencjami.

Od przełomu tysiąclecia liczba dni w roku, w których jesteśmy zagrożeni przegrzaniem, wzrosła dwukrotnie. Z jednej strony ma to wiele wspólnego z wyższymi temperaturami w ciągu dnia oraz dłuższymi ciepłymi okresami, ale znacznie przyczyniają się też do tego dobrze izolowane i hermetyczne powłoki budynków w połączeniu z coraz większymi powierzchniami szklanymi. Środki zapobiegające utracie ciepła przez chłodną połowę roku latem hamują odprowadzanie energii słonecznej napromieniowanej przez okno. W konsekwencji energia ta pozostaje w budynku i odprowadzana jest tylko w nocy, przy odpowiednio niskich temperaturach zewnętrznych.

„W upalne, letnie dni należy ograniczyć bezpośrednie napromieniowanie słoneczne, aby utrzymać odpowiedni komfort mieszkania. Nieosłonięte okno o powierzchni 2 m2latem ma moc nagrzewania od 1 do 1,5 kW! Tak jak energooszczędna ściana wymaga dobrej izolacji termicznej, tak okna wymagają dobrej izolacji przed przegrzaniem w postaci zmiennego zacienienia”, wyjaśnia Johann Gerstmann, rzecznik Federalnego Związku Technologii Ochrony Przeciwsłonecznej

Trwała ochrona przed przegrzaniem

Najlepsza możliwa ochrona przeciwsłoneczna w ciągu dnia i wydajne chłodzenie nocą od zawsze były podstawowymi środkami pozwalającymi dostosować budynki mieszkalne do warunków w lecie i umożliwiały ich prawidłowe funkcjonowanie (nowe budownictwo i budynki po renowacji) zasadniczo bez aktywnego chłodzenia. Gerstmann: „Kluczem do zrównoważonego oraz dostosowanego do letnich warunków mieszkania jest odpowiednie planowanie budynku. Osiągnięcie komfortowego klimatu w pomieszczeniach poprzez aktywne chłodzenie nie stanowi wydajnego rozwiązania długofalowego, ponieważ energia zaoszczędzona na ogrzewaniu jest następnie wykorzystywana do aktywnego chłodzenia latem”! Mieszkania – zgodnie z najnowszym stanem techniki – powinny być odpowiednie do użytkowania latem bez chłodzenia. W związku z tym zużycie energii na chłodzenie nie jest obecnie rejestrowane, co zniekształca publikowane wyniki w zakresie oszczędności energii!
Najważniejszym działaniem pasywnym pozwalającym minimalizować nagrzewanie budynków w ciągu dnia zawsze była inteligentna ochrona przed słońcem.
Zacienianie to zestaw środków z zakresu techniki domu, przyczyniających się do zapobiegania powstawaniu nadmiernych temperatur. Rolety, żaluzje zewnętrzne i markizy muszą być możliwe do zaplanowania, tak jak każdy inny system techniczny. Gerstmann: „Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna montowana jest przed oknem! Jeśli pomieszczenie jest zacienione, wypromieniowanie na zewnątrz energii słonecznej zakumulowanej w pomieszczeniu jest prawie niemożliwe, ponieważ nowoczesne okna zaprojektowane są tak, aby utrzymać jak najwięcej ciepła w pomieszczeniu”. Ochrona przeciwsłoneczna jest najbardziej skuteczna, gdy jest całkowicie zamknięta – ale czy jest to zawsze pożądane? Gerstmann dodaje: „Nie, to oczywiście nie zawsze jest pożądane ani konieczne. Włączanie sztucznego światła w biały dzień jest szkodliwe i prowadzi do całkowitej utraty kontaktu ze światem zewnętrznym. A nie jest konieczne dlatego, że pomieszczenia dość dobrze tolerują umiarkowany dopływ ciepła. Aby zapewnić dopływ światła dziennego i widok z okna, a jednocześnie chronić się przed ciepłem, wystarczy na przykład wyregulować blaszki tak, aby szklana powierzchnia nie była bezpośrednio nasłoneczniona. W przypadku markiz fasadowych wybiera się materiał perforowany, a rolety wystarczy spuścić do trzech czwartych”.  

Bezpieczne i łatwe wymiarowanie ochrony przeciwsłonecznej  

Analogicznie do wartości U, która charakteryzuje izolację termiczną okna, wartość gtot jest ważna w kontekście ochrony przed przegrzaniem: stanowi ona informację o całkowitej przepuszczalności energii systemu składającego się z okien i zacienienia. Jeśli znajduje się na poziomie 0,10 oznacza to, że 10% energii słonecznej napromieniowanej do pomieszczenia będzie skuteczne, a 90% w ogóle nie zostanie wpuszczone do budynku. Ciepła słonecznego nie trzeba zatem schładzać. Dobre zacienienie w połączeniu ze szkłem termoizolacyjnym (U ≤ 1,5 W/m2K) pozwala wykorzystać od 3 do 20% energii, w zależności od rodzaju i koloru kurtyny.
Normy dokumentują aktualny stan techniki i dlatego są odpowiednio aktualizowane co kilka lat. Na początku bieżącego roku w normie ÖNORM B8110-6-1 uwzględniono postęp technologiczny w dziedzinie przeszkleń i zacienienia i znacznie uproszczono bardzo skomplikowane projektowanie i określanie dostarczanej energii zgodnie z normą ÖNORM B 8110-3. Stosowany dotychczas współczynnik redukcji promieniowania słonecznego Fc został zniesiony, ponieważ wartość gtot jest łatwa do zrozumienia nawet dla osób, które nie są fizykami zajmującymi się budownictwem. Dzięki nowemu standardowi użytkownik końcowy ma możliwość prawidłowej klasyfikacji efektu ochrony przeciwsłonecznej przy zwykłym, codziennym użytkowaniu – również przy cieniowaniu z zapewnieniem światła dziennego i zapewniającym widok. Gerstmann: „Do tej pory podstawowa zasada brzmiała tak: jasne zasłony są skuteczniejsze od ciemnych ze względu na wyższe wartości współczynnika odbicia. To prawda, jeśli chodzi o zacienienie wewnątrz pomieszczeń, ale nie w przypadku zacienień zewnętrznych. Naturalnie ciemniejsze zasłony nagrzewają się bardziej niż jasne, ale termoizolowane okna nie tylko zapobiegają ucieczce cennego ciepła zimą, ale także ograniczają przepływ ciepła słonecznego do chłodnych pomieszczeń latem. Ciemne powierzchnie w połączeniu ze szkłem chroniącym przed ciepłem są dzisiaj co najmniej tak samo skuteczne, jak jasne”!

Łatwe planowanie ochrony przeciwsłonecznej

W Austrii 85% wyposażenia przeznaczone jest do mieszkań prywatnych. Aby udowodnić przydatność budynku do użytkowania w lecie, w świadectwie energetycznym konieczne jest precyzyjne określenie systemu oszklenia oraz zacienienia już w fazie planowania. Teraz wystarczy, że planista lub doradca energetyczny odczyta wymaganą wartość gtot ze standardowej tabeli. Użytkownik końcowy może następnie poradzić się w zakresie wszystkich wariantów ochrony przeciwsłonecznej i wybrać preferowaną przez siebie opcję!

Podstawą tego uproszczenia było zakwestionowanie fundamentów poprzedniej metody. Istotne jest to, że na dostarczaną energię w wartości gtot składa się energia pochodząca ze światła i ciepła, przy czym energię pochodzącą ze światła określa się na podstawie przepuszczalności światła przez zacienienie, a energię pochodzącą z ciepła na podstawie wartości U oszklenia. W ten sposób w normie ÖNORM B8110-6-1 opracowano bardzo przejrzyste tabele ochrony przeciwsłonecznej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Gerstmann: „Poprawne określanie wartości zacienienia przez żaluzje, rolety zewnętrzne i markizy fasadowe jest teraz o wiele prostsze! Mniej często znaczy lepiej”!

Liczy się przestrzeń

Ostatecznie przy wyborze odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej należy kierować się funkcją, którą ma ona pełnić. Gerstmann: „W każdym pomieszczeniu osłona przeciwsłoneczna pełni inną rolę: sypialnia powinna być zacieniona tak dokładnie, jak to możliwe, ponieważ to podstawowy wymóg zdrowego snu. W salonie natomiast pożądane jest jak najwięcej naturalnego światła. Należy wziąć pod uwagę otoczenie, aby wieczorami nie narażać się na wścibskie spojrzenia – to także kwestia bezpieczeństwa i prywatności”. Zacienienie wpływa też na estetykę budynku.  

O Federalnym Związku Technologii Ochrony Przeciwsłonecznej

Federalny Związek Technologii Ochrony Przeciwsłonecznej jest organizacją parasolową dla austriackiego przemysłu ochrony przeciwsłonecznej. Współpracującymi partnerami są między innymi klima:aktiv, IBO, ÖGUT oraz Bau.Energie.Umwelt.Cluster NÖ.
Stowarzyszenie reprezentuje 21 firm członkowskich, zatrudniających łącznie ponad 1700 pracowników. Wykreowana wartość w wysokości około 800 milionów euro pozwala zabezpieczyć 10 000 miejsc pracy w kraju, przede wszystkim w sektorze komercyjnym.
BVST jest członkiem-założycielem europejskiej organizacji parasolowej ES-SO (European Solar Shading Organization), która obejmuje 28 stowarzyszeń członkowskich. W całym stowarzyszeniu wszystkie usługi związane z ochroną przeciwsłoneczną (w tym montaż i obsługa) zapewniają miejsca pracy dla 400 000 pracowników, generując łączny obrót w wysokości 35 mld euro. www.bvst.at

Bundesverband Sonnenschutztechnik, www.bvst.at