Ett solskydd på fönstrets utsida ger ett behagligt rumsklimat och sänker klimatsystemkostnaderna

Det finns goda skäl till att ett utvändigt solskydd är mer ändamålsenligt än ett invändigt. Och de är inte bara av byggfysiologiskt slag. STOBAG förklarar här vad som gäller.

Med ett utvändigt solskydd motverkar du drivhuseffekten

Tänker du skaffa solskydd till huset eller vinterträdgården och letar efter den bästa lösningen? Då bör du till att börja med tänka igenom några byggfysikaliska samband. Under sommaren påverkar nämligen byggnaders och utrymmens byggnadssätt i hög grad hur rumstemperaturen utvecklas. Det börjar med förhållandet mellan fönsterytan och rumsstorleken och slutar med utförandet av väggar, golv och tak. Varför är det här relevant? Solstrålar som tränger in i ett rum via fönsterglaset, de så kallade kortvågiga solstrålarna, värmer upp de byggnadsdelar som strålarna träffar. Hur varma delarna blir beror på deras utförande och förmåga att ta upp och avge värmeenergi. När rummet värms upp omvandlas de kortvågiga solstrålar som har passerat igenom glasrutan till långvågiga värmestrålar. De kan inte tränga tillbaka genom fönsterglaset. Då blir det så som ingen vill ha det på sommaren: Den långvågiga delen av strålningen stannar kvar i rummet och skapar den för oss alla så välkända drivhuseffekten med stigande temperatur hos rumsluften och de rumsbegränsande värmelagrande byggnadsdelarna. Först när det blir svalare, till exempel på natten eller via ett elintensivt klimatsystem, ger byggnadsdelarna med tidsfördröjning tillbaka värmen till rumsluften, som sedan kan vädras ut.

Solskydd på fönstrets utsida hindrar värmestockning

Ett utvändigt solskydd är den perfekta lösningen för ett bra och hälsosamt rumsklimat. Solstrålarna träffar först av allt solskyddet. Skyddet absorberar huvuddelen av strålarna och värms upp av dem. Resten av strålningen tränger antingen igenom eller reflekteras. Det innebär att de långvågiga strålar som solskyddet avger uppkommer framför fönsterglaset. Rummet skyddas mot kraftig uppvärmning. Och det behöver inte heller mörkläggas totalt. För att ett solskydd på fönstrets utsida ska bli så effektivt som möjligt kan du dessutom installera ett automatiserat styrsystem som anpassar skyddet till klockslaget och solförhållandena. Det garanterar att solskyddet utnyttjas optimalt, också när du inte är hemma.

Övrigt: Ingen vinterträdgård utan utvändigt solskydd för fönstret

Vinterträdgården utmärker sig genom sina stora glasytor, där drivhuseffekten blir extra starkt utpräglad. Solskydd för vinterträdgårdar ska därför alltid monteras på utsidan, antingen horisontaly eller vertikalt. Solskydd på undersidan av glastak är meningsfulla bara om de är öppna på sidorna.

Invändiga solskydd är fördelaktiga bara vid en första anblick

Invändiga solskydd är mycket ofta billigare än en utomhuslösning. Dessutom påverkas de nästan inte alls av väder, vind och årstidvisa temperaturvariationer, och skydden är lätt tillgängliga för rengöring, individuell anpassning och byte. Å andra sidan tar invändiga solskydd plats – till exempel på fönsterbänken. Det händer också inte så sällan att husdjur ger sig på skydden. Men för byggnadsminnesskyddade hus är i regel invändiga solskydd det enda alternativet. Men se upp: För att effekten ska bli så tillfredsställande som möjligt är det viktigt att välja rätt material och lämplig färg till det invändiga solskyddet. Utvändiga solskydd påverkar däremot naturligtvis inte alls utrymmets design, men de förbättrar vistelsekvaliteten och välbefinnandet avsevärt. De väljs ut funktionsorienterat och passande till byggnaden, de kan sätta färgaccenter, lösa upp fasader och i vissa fall väcka uppmärksamhet genom påskrifter.

Solskydd på fönstrets utsida – STOBAG rekommenderar vertikalmarkiser, fallarmsmarkiser eller vikarmsmarkiser

För utvändiga solskydd till fönster finns en otrolig mångfald av varianter, både för enskilda fönster, hela fasader och kompletta vinterträdgårdar. Några fakta: Trenden mot större glasytor kräver ekologiskt och ekonomiskt flexibla lösningar. Sommartid bör användningen av klimatsystem minska och på vintern behöver rumsvärmen tvärtom bevaras bättre. Värmelagringen är nämligen en inte försumbar sidoeffekt hos många solskydd. Naturligtvis måste ett solskydd på fönstrets utsida eller på fasaden ha mycket hög kvalitet och bästa möjliga utförande. Det måste stå emot väder och vind, vara enkelt att manövrera och ha en storlek och design som anpassar sig till byggnaden. Med innovativa och flerfaldigt prisbelönade sol- och väderskyddslösningar från tillverkare som STOBAG behöver du inte riskera något. STOBAG rekommenderar till exempel framför allt tre varianter för utvändiga solskydd till fönster och fasader samt för vertikala utvändiga solskydd till vinterträdgårdar.

  • Vertikalmarkiser – de skjuts lodrätt nedåt på en skena
  • Fallasrmsmarkiser – de körs ut stabiliserat
  • Vikarmsmarkiser – de är en kombination av vertikal- och fallarmsmarkis

Vertikalmarkiserna är en perfekt lösning för solskydd av enskilda fönster och hela glasfasader: De är textilomspända och ger ett väsentligt bidrag till sänkningen av byggnadens energiförbrukning. Arkitekter utnyttjar den här fördelen och använder samtidigt också fasadsolskydd som ett gestsltningselement hos  byggnader. Vertikalmarkiser finns med ett jättelikt urval av färger och tyger ända fram till mörkläggningsgardiner. De ger inspiration åt fasadprojektörer och arkitekter. De finns för praktiskt taget alla tillämpningsområden – antingen med filigranliknande linstyrning eller med vindstabil invändig dukstyrning med blixtlåsprincip.

Fallarmsmarkiser och vikarmsmarkiserär en speciell variant av vertikalmarkiser. De ger en bra luftcirkulation när fönstret är öppet. Tack vare att vikarmsvinkeln kan ställas in steglöst från 0 till 170 grader kan ljusinfallet utåt och inåt ställas in individuellt. Fallarms- och vikarmsmarkiser lämpar sig inte bara för fönster i fasader, utan också i vinterträdgårdar, där de ger både ett behagligt rumsklimat och ett perfekt utvändigt sol- och insynsskydd. Självklart finns också fallarms- och vikarmsmarkiser i många olika utföranden, färger och dukkvaliteter. För bästa möjliga funktion och en perfekt look.

Vill du veta mer om utvändiga solskydd? Här kan du hitta en STOBAG-återförsäljare nära dig.


Utvändiga solskydd svalkar men värmer ändå

Inte minst i och med den nya versionen av EU:s EPBD-direktiv från 2018 om byggnaders energiprestanda, som behandlar den totala energieffektiviteten hos byggnader, betraktas utvändiga solskydd som ekonomiskt och ekologiskt intressanta alternativ eller kompletteringar till klimatsystem och dylikt. Också på vintern ger för övrigt solskydd på fönstrets utsida flera pluspoäng. Därför att de minskar värmeförlusterna genom fönstren betydligt. De luftskikt som bildas genom solskyddet höjer värmegenomgångsmotståndet.