Att vi måste skydda oss mot skadlig UV-strålning under vår och sommar är självklart. Men UV-strålningen finns även på vintern – och inte bara när man åker skidor eller går på tur. Även om man sitter bakom ett fönster i vardagsrummet eller på kontoret tränger UV-strålningen in och träffar huden. Oavsett om det gäller inomhus eller utomhus: Markiser ger solskydd även på vintern och är dessutom ofta en energieffektiv lösning.

Solen är en fast beståndsdel i människors liv. Den är alltid där, även om det regnar eller är molnigt. Ungefär 10 procent av solenergin består av ultraviolett strålning (UV-strålning). Det är helt klart, solen ger oss fysiskt och psykiskt välbefinnande. Eftersom den ger oss värme, höjer stämningen och via UV-strålning stimulerar kroppens egen syntes av D-vitamin. Även bildandet av melanin, som skyddar huden genom pigmentering, stimuleras av UV-strålning, i detta fall UV-A-strålning. Trots dessa positiva effekter innebär solljus också många risker för hud och ögon.

UV-strålning – vad är det ens och vad har den för effekter?

Solens UV-strålning, som är indelade efter våglängd i UV-A-, UV-B- och UV-C-strålar, är osynliga för det mänskliga ögat. Medan de extremt skadliga UV-C-strålarna blir avskärmade av jordens atmosfär når UV-A- och UV-B-strålarna ögon och hud. Strålarna utlöser biokemiska reaktioner på huden långt innan du kan se och känna det: För mycket UV-B-strålning skadar många celler i överhuden. Inflammatoriska ämnen frisätts och vi blir solbrända. UV-A-strålar skadar bindväven i underhuden så att huden förlorar sin stramhet och blir rynkig. UV-A-strålningen är dessutom ofta ansvarig för kliande solallergi. UV-strålningens farligaste effekter är emellertid förmågan att bryta upp och förändra cellernas DNA-strängar. Dessa skador kan kroppen inte reparera, vilket gör att den mängd UV-strålning kroppen tar upp ackumuleras under en livslängd. Samtidigt hämmar för mycket UV-strålning immunsystemet, som bekämpar sjukdomar och tumörer. Muterade celler kan föröka sig utan hinder och det uppstår hudcancer.

Solskydd på vintern – är UV-strålning alltid skadlig?

I våra regioner är solstrålarnas intensitet naturligtvis lägre på vintern än på sommaren, till följd av den låga solhöjden. Hur mycket skydd genom solskydd som markiser, UV-avvisande kläder eller solkräm med hög solskyddsfaktor som krävs beror på personlig riskprofil och solstrålarnas intensitet lokalt. Som princip gäller: Ju högre över havsnivån man befinner sig, desto tunnare blir luften och UV-strålningen blir starkare. Detta utgör ca. 15 procent per 1 000 meter. Till detta kommer att strålningen ökar till följd av reflektion från snö, is eller ljus sand. Reflektionen kan öka solstrålningens intensitet med upp till 90 procent. Vi människor märker inte detta, eller upptäcker det när det redan är för sent, eftersom vi inte känner någon värme vid låga utomhustemperaturer och inte kan bedöma solstrålningens intensitet. Till detta kommer att vår hud inte längre är van vid solen på vintern. Den har svag pigmentering och knappt något eget skydd. Huden behöver alltså absolut solskydd på vintern.

Solskydd på vintern även inomhus?

Frågan är vad solljus egentligen gör med huden när vi befinner oss inomhus. Tränger UV-strålarna in genom fönsterglas? Ja, i princip. Det gäller emellertid inte för alla typer av UV-strålning. Och det beror på glaset. Att glas normalt är UV-genomsläppligt vet via alla om vi tänker på hur solen bleker kläder eller tyg i skyltfönster. Därför ser vi ofta att butiker har markiser utkörda även på vintern. Vi känner också till en positiv sida, nämligen effekten i växthus.

Hur mycket UV-ljus som tränger igenom glas beror för det första på hur tjockt glaset är och för det andra på glasets sammansättningen. Man kan mäta och klassificera det med särskilda apparater. Planglas, enkelt fönsterglas, filtrerar knappt ut långvågiga ljusstrålar, men släpper igenom hög andel UV-A-strålning. Isoleringsglas däremot är tjockare än planglas och består av minst två rutor som hålls på ett visst avstånd med en kanttätning. Man kan normalt inte bli brun bakom en glasskiva – så länge man inte har specialglas. Att bli brun är nämligen i första hand kroppens skyddsreaktion mot att UV-strålningen tränger in djupare. För detta ansvarar pigmentet melanin, som stimuleras av UV-B-strålar mot huden. Eftersom planglas knappt släpper igenom UV-B-strålning blir man således inte brun. Den UV-A-strålning som tränger igenom kan emellertid skada djupare hudlager och förstöra det kollagen som finns där och därmed göra att man blir rynkig fortare. Det lönar sig ofta att installera en markis som UV-skydd på byggnader. Det finns särskilt rimliga varianter och utföranden för perfekt solskydd vinter som sommar.

Vinterskugga med markis

Särskilt på moderna byggnader med stora glasfasader ger markiser skugga och effektivt UV-skydd. Vertikalmarkiser i textil, enligt den princip som tillverkare som STOBAG tillhandahåller i olika utföranden och dukkvaliteter, är ofta en mycket bra lösning. Särskilt om man tänker på att sådana markiser dessutom till stor del kan minska byggnadens energiförbrukning. Arkitekter kombinerar sedan länge de UV-skyddande och de energitekniska fördelarna hos markiser med sina designmässiga mål. STOBAG tillhandahåller vertikalmarkiser för praktiskt taget alla användningsområden. Oavsett om det gäller en detaljerad vajerstyrning eller vindstabil, integrerad dukstyrning med dragkedjeprincip. För om du vill ha en markis som solskydd på vintern måste den också hålla för råa väderförhållanden. För övrigt: När en mörkläggningsduk används kan en sådan markis dessutom användas för att stänga ljuset ute från klassrum och konferenslokaler. En funktionell och värdefull sidoeffekt.

Markiser garanterar UV-skydd även på vintern

Förutom vertikalmarkiser finns också en annan typ av markis med perfekt UV-utrustning för vintern. Vi talar om markisolett, en särskilt typ av fasadmarkis. Med rätt duk skyddar den uterummet och möjliggör ständig vistelse utomhus. Samtidigt används en markisolett för att förhindra direkt ljusinsläpp genom fönster. Hos STOBAG kan man ställa in utfallsvinkeln hos denna markis steglöst, reglera ljusinsläppet och därmed reglera UV-ljuset individuellt. Dessutom finns det lösningar som integrerade sidodelar för mer vind- och insynsskydd.

Vilket UV-skydd på fasaden som är rimligast för årstiden gör du bäst i att fråga en kunnig person. STOBAG har utbildat sina återförsäljare i att erbjuda lösningar även för solskydd på vintern – oavsett om det handlar om perfekt ljusinsläpp i rummet eller solskydd på vintern utomhus. Jaga bort vinterdepressionen och njut tryggt av solen. Det är sann livskvalitet.

🡺      Här kommer du till STOBAG:s återförsäljarnätverk