Co się za tym kryje i dlaczego ma to sens

Firma STOBAG doskonale rozumie znaczenie i wagę obsługi klienta i traktuje serwis jako jedną z podstawowych kompetencji oraz zadanie dla wszystkich pracowników organizacji.

STOBAG realizuje aktualnie swój „Serwis z systemem” w dziale pomocy technicznej na austriackim rynku, oferując klientom wartość dodaną w postaci większego bezpieczeństwa i dodatkowych usług.

Technicy serwisowi firmy STOBAG Austria dokładnie sprawdzają systemy zainstalowane u klientów na podstawie szczegółowej listy kontrolnej, odnotowując wszystkie ustawienia i wady.

Ta lista kontrolna zawiera mnóstwo sprawdzanych punktów i procedur do wykonania. Lista sprawdzana jest krok po kroku i wypełniana elektronicznie. Technik serwisowy firmy STOBAG szczegółowo protokołuje, co dokładnie zostało sprawdzone w danym przypadku i notuje wyniki pomiarów.

Na koniec wyniki są poddawane analizie, a jeśli okaże się, że przekroczone zostały dopuszczalne tolerancje, jak np. długości przekątnej markizy, klient zostaje o tym powiadomiony i składa się mu odpowiednią ofertę w celu usunięcia danej wady.

Zastosowanie mobilnego oprogramowania serwisowego – specjalnie dostosowanego do potrzeb firmy STOBAG Austria – umożliwia sprawną i nieskomplikowaną komunikację. Dzięki temu po zakończeniu prac klient otrzymuje mailowo szczegółowy raport serwisowy ze wszystkimi parametrami technicznymi swojej instalacji i wykazem wykonanych czynności. Klient zna więc dokładnie stan swojej instalacji i może stwierdzić, co zostało skontrolowane, a co wymienione w trakcie wizyty serwisantów.

Po zakończeniu kontroli i przywróceniu sprawności instalacji, technik STOBAG nakleja na produkt specjalną plakietkę, na której zaznacza datę wykonania przeglądu.

Opinie zadowolonych klientów pokazują, że zastosowanie listy kontrolnej i dostarczanie szczegółowego raportu serwisowego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem.

W przypadku „Serwisu z systemem” firma STOBAG oferuje zatem coś więcej niż tylko wymianę zużywających się części. Instalacje zostają starannie przebadane, a ich stan dokładnie udokumentowany.