Co se za tím skrývá a proč to má smysl

Společnost STOBAG si je vědoma významu a důležitosti servisu pro zákazníky a pokládá servis za klíčovou činnost a úkol všech zaměstnanců organizace.

V technickém zákaznickém servisu nyní společnost STOBAG na trhu v Rakousku používá „servis se systémem“ a nabízí tak zákazníkům přidanou hodnotu z hlediska bezpečnosti a služeb.

Servisní zaměstnanci společnosti STOBAG Österreich v terénu kontrolují zařízení přímo v místě u zákazníka, přesně podle zadání podrobného kontrolního seznamu a poznamenávají všechny parametry seřízení a vady.

Tento kontrolní seznam obsahuje mnoho kontrolních bodů a pracovních kroků. Je zpracováván bod po bodu a vyplňován elektronicky. Servisní technik STOBAG vždy podrobně zaprotokoluje, co bylo u příslušného stínicího zařízení zkontrolováno a zaznamená naměřené hodnoty.

Poté jsou hodnoty analyzovány, a pokud by byly překročeny hodnoty tolerance, jako např. u diagonály látky, je tato skutečnost sdělena zákazníkovi a předložena příslušná nabídka k odstranění vad.

Použití softwaru upraveného pro mobilní servis firmy STOBAG Österreich umožňuje transparentní a rychlou komunikaci. Zákazník tak po skončení prací dostane e-mailem podrobný přehled servisu se všemi technickými hodnotami svého zařízení a provedených prací. Zná tak přesně stav svého zařízení a může sledovat, co bylo při servisu zkontrolováno, popř. vyměněno.

Když je kontrola ukončena a zařízení je opět připravené k provozu, umístí technik firmy STOBAG na výrobek kontrolní etiketu, na které je poznamenáno datum poslední kontroly.

Spokojené reakce zákazníků ukazují, že používání kontrolních seznamů a zasílání podrobné servisní zprávy je přijímáno velice dobře.

Společnost STOBAG tak se svým konceptem „servis se systémem“ nabízí více než pouhou výměnu opotřebených dílů. Zařízení se doslova vezme pod lupu a jeho stav je přesně zdokumentován.