žákem oboru administrativní pracovník ve společnosti STOBAG Österreich

Jak ses ke společnosti STOBAG dostal?

Přes mého konzultanta při odborné praxi v rámci sítě učňovské přípravy WIFI jsem narazil na ještě ne tak známou firmu STOBAG. Po krátkém vyhledávání informací na internetu jsem se rozhodl poslat žádost.

Proč ses rozhodl pro učňovskou přípravu ve společnosti STOBAG?

Kvůli velikosti firmy, protože kolektiv je spíše rodinný a mohu tak získat přehled o všech oblastech. Při mé předchozí pracovní činnosti v pojišťovnictví jsem pochopil, že potřebuji změnu a že se chci věnovat studiu oboru administrativní pracovník v obchodu.

Co se ti ve společnosti STOBAG obzvlášť líbí?

Velmi se mi líbí, jak kolegové drží při sobě, protože do otevřeného rodinného prostředí jdete rádi pracovat. Velmi se mi líbí hlavně administrativní oblast a těším se na budoucí úkoly po absolvování středního odborného učiliště.

Proč ses rozhodl pro učňovskou přípravu v oboru administrativní pracovník?

Na základě celé řady možností po ukončení studia je mým cílem vykonávat i poté pracovní činnost v obchodní sféře. Zajímá mě jak oblast klasického sekretariátu, tak prodej.

Objevil se zatím během tvého studia nějaký obzvlášť úžasný okamžik?

Pocit úspěchu, když jsem mohl poprvé samostatně evidovat objednávky v SAPu.

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den ve společnosti STOBAG?

V současné době jsou to rozmanité administrativní úkoly nebo úkoly v logistice. Například evidence dodacích listů, zprostředkování poštovních zásilek a vyřizování telefonátů. V příštím půlroce přejdu do oddělení administrativy / marketingu / finančního účetnictví.

Měl jsi již dříve zkušenosti se systémy protisluneční ochrany?

Dosud byl pro mě tento obor spíše neznámý, po intenzivním školení o produktech se moje znalosti o tom, kolik různých možností existuje, o něco rozšířily.

Jaká doporučení můžeš dát budoucím uchazečům?

Poslat bezvadnou osobní žádost. Při pohovoru se slušně chovat, přijít čistě oblečen, mluvit kultivovaným jazykem a předem si pročíst informace o firmě.


Markus Horvath sděluje své osobní zkušenosti:

Markus Horvath začínal ve Vídni ve středně velké rodinné firmě s technickou odbornou přípravou a dnes je generálním ředitelem společnosti STOBAG Österreich.

Jaká doporučení můžete dát uchazečům?

Je to zcela prosté: dělat to, co člověka baví, absolvovat vzdělání a odbornou přípravu v oboru, pro který se člověk narodil a k němuž se cítí povolán, vydržet, vydržet a pořád se učit!

Jak se člověk dostane až do té nejvyšší funkce ve firmě?

Nejdůležitější je kázeň a ochota neustále se učit nové věci, dále se rozvíjet, jít s dobou, vydržet, stanovovat si cíle, jít za nimi a postarat se o to, aby byly co nejrychleji a nejefektivněji uskutečněny.

Co stojí za úspěchem společnosti STOBAG Österreich?

Firma se v posledních letech výrazně změnila. Velmi pragmaticky přijímáme nové výzvy a jdeme o krok dál než naši konkurenti. Díky ploché organizační struktuře se nám daří dostávat naše nápady a inovace na trh rychleji než mnoha jiným podnikům.