Beroende på väder kan en markis smutsas ned snabbare eller långsammare. Därför bör du rengöra markistyget och ramen minst en gång om året. Endast så bevaras markisens skyddande och optiska egenskaper. Vi rekommenderar att rengöra markisen på våren med hjälp av tipsen från STOBAG, så är du perfekt förberedd för balkong- eller trädgårdssäsongen. Men hur går man till väga om markisen är smutsig? Hur gör man för att rengöra duken? Fågelspillning, missfärgningar och andra fula märken bör avlägsnas i tid.

Grundläggande rengöring av ram och duk

En markis blir inte bara smutsig på duken på ovansidan, utan även på ramen. För att rengöra de olika delarna behövs inga starka kemikalier. Torkad smuts kan du bara sopa bort eller suga upp. Det fungerar också vid rengöring av markisduken. Detta kan utföras emellanåt för att avlägsna lös smuts. På så sätt hålls styrreglagen och ställningen rena, vilket förbättrar funktionaliteten avsevärt. När det gäller själva markisduken blir det mindre risk för mögel och smutsfläckar om duken torkas av regelbundet. För om markisen blir smutsig och fläckarna fuktiga bildas snart mossa.

Smutsig markis – grundlig rengöring

När du har sopat bort torr smuts är det dags för fuktrengöring av markisen. Det gör du med en mjuk skurborste. Med hjälp av en stege och ett teleskophandtag når du enkelt alla delar. Mot hårt sittande smuts hjälper det att spola med en trädgårdsslang. Dock ska du aldrig spola med högtryck på duken eftersom duken då kan skadas.

För fuktrengöring med en mjuk skurborste är en blandning av fintvättmedel och ljummet vatten (max. 40 °C) lämplig. Arbeta in tvättvattnet i duken tills skummet löser upp smutsen. Spola sedan solskyddet med rent vatten för att avlägsna tvättmedelsrester. Med detta mjuka och försiktiga sätt kan du rengöra markisduken utan att smutsspår eller missfärgningar blir kvar. Använd inga starka kemikalier så tar impregneringen i duken ingen skada.

Efter fuktrengöring är det viktigt att det rengjorda tyget får torka helt. Först därefter får markisen fällas in igen. Långvarig fukt skadar duken. Om duken fälls in kan väven inte torka och det bildas missfärgningar på grund av vattenfläckar. Dessutom främjas svampangrepp av fukt.

Rengöra duken – specialtips

Oavsett hur smutsigt solskyddet är har STOBAG-experterna några specialtips för exempelvis rengöring av små fläckar eller svåra mögel- och smutsfläckar. Vid små smutsfläckar kan du arbeta med ett färglöst radergummi och helt enkelt sudda bort smutsen. Pollen och andra lösa partiklar kan piskas borst med en mattpiska eller försiktigt avlägsnas med en dammsugare. Vinägervatten är användbart för att bekämpa mögel och smutsfläckar.

Du kan rengöra duken själv med hjälp av dessa tips, eller kontakta en STOBAG-specialist beroende på graden av nedsmutsning och tidsåtgång.

Smutsig markis – vad ska man särskilt tänka på?

Om man äger en markis får man ofta problem med fågelspillning. Det ser inte bara motbjudande ut utan kan även ha en frätande effekt och orsaka missfärgningar i duken. Därför bör du avlägsna spillning så snabbt som möjligt och rengöra markistyget. Så länge spillningen fortfarande är färsk går det lätt att torka bort den med en fuktig trasa. Redan intorkad spillning kan skrapas bort varsamt och sedan borstas bort försiktigt med en mjuk, torr borste. Om man gnuggar för hårt kan duken skadas. Det kan även hjälpa att behandla med vinäger eller ättika, galltvål eller fintvättmedel.

Stålborstar eller liknande får inte användas ens vid intensiv smuts och hårt sittande fläckar. De kan förstöra duken. Om markisen är smutsig är det alltså viktigt att arbeta varsamt vid rengöring. Om du rengör markistyget så som experterna rekommenderar bevarar materialet sitt fina utseende längre och slits inte för mycket.

Markisduken får inte tvättas i tvättmaskinen. Det är inte heller lämpligt att rengöra markisen med en högtryckstvätt. I båda fallen sliter det varma vattnet på det specialbehandlade markistyget. Användning av högtryck utsätter materialet för extra kraftigt slitage.

Kvalitetsmarkiser är vanligtvis försedda med en impregnering från duktillverkaren. Duken blir då lättare att rengöra eftersom det skyddande skiktet förhindrar särskilt hårt sittande smuts. Impregneringsskiktet kan dock förlora sin skyddande effekt efter fem till tio år. Du kan antingen ta hand om det på egen hand eller kontakta en fackhandlare via STOBAG för ett dukbyte. På så sätt bättras väderskyddet och impregneringen mot fett och smuts på igen.

Använd funktionen Sökning efter STOBAG-specialist för mer information om erbjudanden om dukbyte och andra användbara tjänster. Vid för kraftig nedsmutsning eller om du önskar ett byte hittar du rätt kontakt här.