Výroba produktu STOBAG sestává z dodacího řetězce s více body a účastníky. Z tohoto důvodu se může objednávka produktu STOBAG o něco prodloužit. Za určitých okolností musíte na váš produkt STOBAG čekat několik týdnů nebo ve výjimečných případech i déle než měsíc.

Proč může při dodávce dojít ke zpoždění?

Náš obor je silně ovlivněn roční dobou. Znamená to, že v teplých měsících od jara do pozdního podzimu je poptávka po ochraně před sluncem a nepřízní počasí nejvyšší. Tři čtvrtiny zakázek připadají právě na toto období.

Vývoj a výzkum každého produktu představuje intenzivní a dlouhodobý proces, který může trvat v závislosti na složitosti produktu až dva roky. Po úspěšném vyhotovení prototypu následuje důkladná testovací fáze, teprve poté je produkt připraven k prodeji. Před každou výrobou nového produktu se ověřuje, jak vypadá vrcholící poptávka před sezónou. Vedle nových produktů se rovněž testují i stávající produkty v sortimentu. V úzké spolupráci odpovědných míst (produktový management, zahraniční dceřiné společnosti) se projednává předpokládaný odbyt pro nadcházející rok. Tento odhad podle produktového modelu a odbytiště probíhá například na základě empirických dat týkajících se prodejních čísel předchozího roku nebo předchozího modelu. Je rovněž možné, že tyto odhady prostřednictvím nových produktových modelů a marketingových opatření jiných značek i prostřednictvím ekonomických změn v oblasti ovlivní nákupní chování, a prognóza na vlastním trhu se tudíž jeví obtížnější, protože se nezakládá jen na zkušenostech (tržní trendy, studie, počasí).

Na základě odhadu v různých zemích odbytu pro všechny produktové modely celého sortimentu ‒ stávající a nové produkty ‒ se plánují celkově očekávané prodeje. Podle toho objednáváme suroviny a konstrukční díly u dodavatelů. Pokud je to možné, jsou ještě ve vedlejší sezóně předem vyrobeny prefabrikáty. Protože každý produkt STOBAG je jedinečným výrobkem podle přání zákazníka, není možné předvyrobit kompletní produkty. Každý produkt se vyrábí na míru, v požadované barvě konstrukce, tkaniny, kvalitě tkaniny a jiných možností dle zakázky. Již u jednoduché klasické kloubové markýzy existuje více než 4,3 miliard možných variant konfigurací. Pestrost možností provedení je zde tudíž enormně vysoká, protože markýzu je možné objednat s milimetrovou přesností v 800 různých designech tkaniny a 1000 barevných možností konstrukce. Kromě toho se tyto různé možnosti výběru týkají každého jednotlivého produktu.

Jak dlouho trvá výroba produktu STOBAG v továrně?

Čistý čas výroby silně závisí na produktovém modelu a provedení, protože jsou konfigurační varianty extrémně rozmanité. Zatímco výroba klasické markýzy na míru s požadovanou tkaninou a barvou konstrukce trvá 10 dní, může to být u složitějšího produktu, například prosklené střechy s vysokým stupněm individualizace, 4 až 6 týdnů. Do toho nejsou započítány prodlevy ze strany dodavatelů, jako jsou například dodavatelé hliníkových částí.

Jak dlouho trvá dodávka ze závodu STOBAG k odbornému partnerovi STOBAG?

Místo výroby je rozhodující. Podle trhu a produktového modelu se produkt vyrobí v jednom z našich pěti výrobních zařízení. Zatímco hlavní část našich zakázek se vyrábí ve Švýcarsku v hlavním závodě Muri/AG, na severoamerický a jihoamerický trh se dodává z Brazílie a Kanady. Vybrané produkty se vyrábějí podle modelu v Maďarsku nebo Německu.

Při optimálních podmínkách ‒ výroba ve Švýcarsku a odborný partner ve Švýcarsku ‒ se produkt k partnerovi dostane během několika hodin. Musí-li být produkt dodáván v rámci Evropy k prodejci v kamionu, může dodávka trvat až týden (v závislosti na trase a zemi). Po dodávce se objednaný produkt uskladní u odborného partnera, dokud ten produkt nenamontuje u koncového zákazníka. Také odborný partner STOBAG pracuje v sezónním odvětví a musí montáž naplánovat přímo na místě při zohlednění termínu dodání a vlastních kapacit.

Proč může navzdory dobrému plánování docházet k dlouhým dodacím lhůtám?

Nejčastější příčinou je, že je produkt mimořádně prodávaný, a to možná na základě získaného ocenění, jako je RedDot Design Award, a/nebo předchozí odhad týkající se poptávky vykazuje nedostatky. Převyšující poptávka překoná počet markýz plánování produkce a výroba je pozadu. Celý dodavatelský řetězec se zpozdí, protože komponenty dodavatele musí být předem objednány.

Může se proto stát, že v momentu, kdy se objedná produkt STOBAG, bude tento dodavatelský řetězec přetížen, a bude tudíž dodací lhůta delší než obvykle.

Jak se tomu lze vyhnout?

Tím, že zákazník vyhledá poradenství a provede objednávku u odborného partnera již na podzim/v zimě, tedy ve vedlejší sezóně. Vytížení ve vedlejší sezóně je nižší a kromě toho je normálně dodací lhůta v těchto měsících o něco méně důležitá. Dále je třeba dbát na to, že poradenství u určitého produktu nějakou chvíli trvá. Je třeba počítat minimálně se dvěma týdny.

Při objednávce ve vedlejší sezóně lze produkt použít právě v sezóně / k určitému termínu, kdy je teplo a UV záření nejsilnější.