Krize spojená s virem COVID-19 na nás dopadla jako tsunami.

Krizí označujeme nečekanou, nevypočitatelnou a nebezpečnou situaci, kterou zkoušíme překonat. Pojem se dá odvodit z řečtiny, kde znamená zlom kontinuálního pozitivního vývoje, v latině označuje bod vrcholu a obratu ve smyslu přechodu z negativní situace směrem k pozitivnímu vývoji.

Všichni vedoucí pracovníci jsou samozřejmě nabádáni k tomu, aby se na nejrůznější krize připravili, mnozí z nich si během klidného období vyvinuli krizové plány pro jednotlivé scénáře a hrozby. Krizové situace se v poslední době objevovaly ve zvýšené míře, ale upřímně – kdo z nás měl na seznamu možných krizí celosvětový zákaz vycházení a pandemii?

Pozornost se v době krize ve firmách vždy obrací směrem k vedoucím osobnostem. Jak bude obchodní vedení reagovat? Promyšleně nebo chaoticky? Sebevědomě nebo váhavě?

Stakeholdeři požadují ve vedení takové osobnosti, kterým lze důvěřovat, osobnosti, které chrání zájmy firmy, tedy nikoliv zájmy přátel či zájmy vlastní. Chtějí ve vedení lidi, kteří se soustředí na praktická řešení – oproštěná od ideologií či politických a mocenských hrátek.

Krize způsobená virem COVID-19 se od všech předchozích krizí liší.

Nemůžeme se zde totiž odvolávat na žádné předešlé zkušenosti nebo poznatky, protože žádná z minulých generací  nic podobného nezažila. Vedoucí pracovníci musí vedle ekonomických hledisek navíc zohlednit  i zdravotnická rizika pro jednotlivé zaměstnance, musí je umět odhadnout, zároveň je třeba se současně zorientovat v pracovně právních novotvarech jako je např. koronou podmíněná “kurzarbeit”. Někdy je jen potřeba zodpovídat praktické otázky jako např. jak úspěšně spolupracovat i v případě, že nemůžeme  pracovat všichni společně na jednom místě.

Pokud se přes firmu převalí podobná krize jako je krize způsobená virem COVID-19, krize dosud nebývalé síly a dynamiky, tak je pro zodpovědné vedoucí pracovníky především důležité zachovat klid a soustředit se na několik málo důležitých bodů.

K nim patří zajištění likvidity a řízení nákladů spolu se zajištěním dodavatelských a odběratelských řetězců.

Dalším bodem, na který nelze zapomínat, je maximální transparentnost nařízených opatření. Všichni zaměstnanci ve firmě by měli být informováni o provedených finančních a osobních aktivitách sloužících ke zmírnění krize. To vytváří atmosféru důvěry a souhlasu pro možná obtížnější rozhodnutí.

Důležitou roli hraje v neposlední řadě take komunikace. Interní - tedy směrem k zaměstnancům a vlastníkům firmy, ale i externí - tedy směrem k zákazníkům, dodavatelům a partnerům. Disciplinovaně vedená pravidelná komunikace by měla být stručná a srozumitelná, oproštěná od jakýchkoliv spekulací nebo přeposílání neověřených informací.

V žádném případě by nemělo dojít k tomu, že se hned na začátku krize ze samé paniky či přehnané potřeby snížit náklady obětují dlouhodobé nebo strategické projekty. To firmu zbavuje perspektivy do budoucna, mnoho odborníků se shoduje v tom, že krize způsobená virem COVID-19 zrychlí změny ve světě průmyslu a práce a otevře nové možnosti.

Domnívám se, že teď máme vynikající šanci určit podstatnou změnu ekonomiky směrem k lepší a úspěšnější spolupráci. V ekonomice nebude po zkušenostech posledních týdnů pro nikoho možné se jednoduše vrátit k obchodní rutině. Meze systému byly příliš velké, jeho slabiny se nám ukázaly vice než zřetelně. Vedoucí pracovníci se z toho nyní musí poučit a musí vyvinout nové obchodní a pracovní modely.

Ve firmě STOBAG Rakousko jsme díky tomuto nastavení a těmto úvahám situaci dosud dobře zvládli. Ve svých úvahách bych dokonce rád zašel ještě dál – dovoluji si tvrdit, že nás mnohé události a problémy, které jsme jako tým v posledních týdnech zvládli, ještě posílily.


STOBAG je švýcarský výrobce s mezinárodní působností, který svými vysoce kvalitními výrobky a inovacemi v oblasti designu určuje měřítka venkovního zastínění a ochrany před nepříznivým počasím po celém světě. STOBAG je členem Spolkového svazu podnikatelů ve stíníci technice.

Autor Markus Horvath je CEO firmy STOBAG Rakousko, v tomto blogu popisuje svou vášeň pro kvalitní výrobky, vynikající design a inovace.