Framställningen av en STOBAG-produkt består av en distributionskedja med flera stationer och inblandade. Således kan beställning av en STOBAG-produkt resultera i en längre leveranstid. Under vissa omständigheter kan du behöva vänta flera veckor eller i undantagsfall, över en månad på din STOBAG-produkt.

Varför kan det bli förseningar i leveranstiden?

Vår bransch är starkt säsongsstyrd. Det innebär att efterfrågan på väder- eller solskydd är högst under de varma månaderna från våren till senhösten. Tre fjärdedelar av orderna anländer under denna tid.

Varje ny produkt utvecklats, tas fram och testas i en intensiv och lång process. Det tar ett till två år, beroende på produktens komplexitet. Efter en framgångsrik implementering av prototypen följer en grundlig testfas, först då är den färdig att säljas. Innan varje produktion av en ny produkt initieras görs en analys över hur stor efterfrågan är före säsongen. Förutom de nya produkterna undersöks även efterfrågan av befintliga produkter inom sortimentet. Försäljningsvolymen för det kommande året diskuteras i nära samarbete mellan de ansvariga avdelningarna (produktledning samt de landsspecifika dotterbolagen). Denna bedömning baserad på produktmodellen och försäljningsmarknaden utgår exempelvis ifrån empiriska värden från försäljningsuppgifterna för föregående år eller tidigare modell. Det är emellertid möjligt att dessa bedömningar, genom nya produktmodeller och marknadsföringsåtgärder från andra varumärken, samt ekonomiska förändringar i en region, påverkar inköpsbeteendet, vilket gör prognoser svårare på den egna marknaden, då de inte bara bygger på empiriska värden (marknadstrender, studier, väder).

Baserat på bedömningen i de olika försäljningsländerna för samtliga produktmodeller i hela sortimentet - befintliga och nya produkter - planeras den totala förväntade försäljningsvolymen. Med utgångspunkt härifrån, beställer vi råmaterial och komponenter från leverantörerna. När det är möjligt prefabriceras halvfabrikat under lågsäsong. Eftersom varje STOBAG-produkt är en kundanpassad produkt enligt kundens krav, kan inga kompletta produkter förproduceras. Varje produkt tillverkas i sin storlek, i önskad färg på ramen, tygfärg, tygkvalitet och andra alternativ enligt uppdraget. Även för en enkel, klassiskt ledad markis finns över 4,3 miljarder möjliga konfigurationsvarianter. Mångfalden av designalternativ är enormt stor, då markisen kan beställas i millimetermått, i över 800 olika tygmönster och i 1 000 olika ramfärger. Dessutom finns det olika alternativ för varje produkt.

Hur lång tid tar det att producera en STOBAG-produkt på fabriken?

Den exakta produktionstiden är starkt beroende av produktmodell och utförande, då konfigurationsvarianterna är extremt olika. Medan en klassisk anpassad markis monteras med önskad tyg- och ramfärg inom tio dagar, kan en mer komplex produkt, såsom ett mycket anpassat glastak, ta fyra till sex veckor att slutföra. Detta omfattar inte eventuella flaskhalsar i leveranser för leverantörer som exempelvis aluminiumleverantörer.

Hur lång tid tar leveransen från STOBAG-fabriken till en STOBAG-specialistpartner?

Produktionsplatsen är avgörande här. Beroende på marknads- och produktmodell tillverkas produkten i en av våra fem produktionsanläggningar. Medan majoriteten av våra beställningar i Schweiz produceras på huvudanläggningen i Muri/AG, så levereras till de nord- och sydamerikanska marknaderna från Brasilien och Kanada. Utvalda produkter produceras i Ungern eller Tyskland beroende av modell.

Under optimala förhållanden - produktion i Schweiz och specialistpartner i Schweiz - då når produkten inom några timmar specialistpartnern. Om en produkt behöver levereras med lastbil till en återförsäljare inom Europa, kan leveransen ta upp till en vecka (varierar beroende på vägar och länder). Efter leverans mellanlagras den beställda produkten tillfälligt av specialistpartnern tills den monterats hos slutkunden. Även STOBAGs specialistpartner är hänvisad till säsongsbetonad verksamhet och behöver planera monteringen på plats, med hänsyn till leveransdatum och egen kapacitet.

Varför kan det bli långa leveranstider trots den här goda planeringen?

Den vanligaste orsaken till detta är att en produkt plötsligt blomstrar extremt, möjligen på grund av vinst av ett produktpris, till exempel RedDot Design Award, och/eller så har uppskattningen av den tidigare efterfrågan varit för låg. Det kan också vara så att viktiga leverantörer som t.ex. aluminiumtillverkare har en brist på utbud på grund av stor efterfrågan. Den stora efterfrågan överstiger antalet markiser i produktionsplaneringen och produktionen hänger inte längre med i tid. Hela leveranskedjan försenas då leverantörernas komponenter måste beställas på förhand.

När en STOBAG-produkt beställs kan det hända att denna leveranskedja redan är överbelastad och därför blir leveranstiden längre än vanligt.

Hur kan du själv påverka detta?

Passa på att få rådgivning och gör en beställning hos en STOBAG-specialistpartner redan under hösten eller vintern, d.v.s. under lågsäsong. Säsongsbelastningen är lägre och leveranstiden är vanligtvis mindre viktig under dessa månader. Dessutom måste man beakta att tid för rådgivning angående den valda produkten kräver en viss tid. För det bör minst två veckor planeras.

Vid beställning under lågsäsong kan produkten användas i rätt tid under önskad årstid när värmen och UV-strålarna är som starkast.