W proces produkcyjny artykułu oferowanego przez STOBAG zaangażowany jest cały łańcuch dostaw, na który składa się kilka etapów i podmiotów. Dlatego czas dostawy zamówienia złożonego w STOBAG może się wydłużyć. W niektórych przypadkach czas oczekiwania na produkt STOBAG może wynosić kilka tygodni, a w wyjątkowych przypadkach nawet ponad miesiąc.

Dlaczego może dojść do opóźnień dostawy?

Nasza branża jest bardzo sezonowa. Oznacza to, że w ciepłych miesiącach – od wiosny do późnej jesieni – popyt na ochronę przed czynnikami pogodowymi oraz ochronę przed słońcem jest największy. W tym czasie otrzymujemy trzy czwarte wszystkich kierowanych do nas zamówień.

Każdy produkt opracowywany i poddawany jest testom w intensywnym oraz długotrwałym procesie. W zależności od stopnia skomplikowania produktu zajmuje to od roku do dwóch lat. Po udanej realizacji prototypu następuje faza bardzo szczegółowych testów, dopiero po której produkt nadaje się do sprzedaży. Przed wytworzeniem każdego nowego produktu sprawdza się jeszcze przed sezonem, jaki będzie popyt w szczytowym okresie. Oprócz nowych produktów kontroluje się także zapotrzebowanie na produkty będące już w asortymencie. W ścisłej współpracy odpowiedzialnych jednostek (zarządzanie produktem, spółki krajowe na całym świecie) omawiany jest zbyt prognozowany na kolejny rok. Te szacunki, w zależności od modelu produktu i rynku zbytu, opierają się między innymi na danych z poprzednich lat lub dotyczących poprzedniego modelu. Jednakże może się zdarzyć, że ze względu na nowe modele produktów oraz nowe środki marketingowe stosowane przez inne marki czy zmiany gospodarcze w regionie, wpływające na zachowania sprzedażowe, prognozy dotyczące własnego rynku, które zależne są nie tylko od doświadczeń lat poprzednich (trendy rynkowe, badania, pogoda), będą trudniejsze.

Na podstawie szacunków dotyczących różnych krajów zbytu i wszystkich modeli produktów z całego asortymentu – produkty dotychczasowe oraz nowe – planowany jest całkowity oczekiwany zbyt. Odpowiednio do tego zamawiamy u dostawców surowce oraz podzespoły. Jeżeli jest to możliwe, jeszcze przed sezonem wstępnie produkowane są półfabrykaty. Ponieważ każdy produkt STOBAG jest produkowany jednostkowo według życzeń klienta, nie można wyprodukować wstępnie kompletnych artykułów. Każdy produkt wytwarzany jest na wymiar, ze stelażem oraz poszyciem w zamówionych kolorach, w zamówionej jakości poszycia oraz z innymi dotyczącymi zlecenia opcjami. Tylko w przypadku prostej, klasycznej markizy z ramionami przegubowymi liczba możliwych wariantów konfiguracji przekracza 4,3 miliardy. Różnorodność wersji wykonania jest niezwykle duża, ponieważ markizy można zamawiać w wymiarach z dokładnością co do milimetra, z ponad 800 różnymi wzorami poszycia i stelaża. Poza tym w przypadku każdego produktu dochodzą jeszcze różne opcje.

Jak długo trwa produkcja artykułu STOBAG w fabryce?

Czas produkcji uzależniony jest w znacznym stopniu od modelu produktu oraz wersji. Możliwości konfiguracji są bowiem niezwykle różnorodne. Podczas gdy konfiguracja klasycznej markizy na wymiar z wybranym poszyciem oraz ze stelażem w wybranym kolorze może potrwać do dziesięciu dni, w przypadku bardziej skomplikowanego produktu, np. dachu szklanego z dużym stopniem zindywidualizowania, może to potrwać od czterech do sześciu tygodni. Nieuwzględnione są w tym przypadku opóźnienia spowodowane przez kooperantów jak np. dostawców aluminium.

Jak długo trwa dostawa z fabryki STOBAG do partnera handlowego STOBAG?

Decydujące znaczenie w tym aspekcie ma miejsce produkcji. W zależności od rynku oraz modelu produkt powstaje w jednym z naszych pięciu zakładów produkcyjnych. Podczas gdy główna część naszych zleceń produkowana jest w głównej siedzibie w Muri w Szwajcarii, rynek północno- i południowoamerykański zaopatrywany jest z Brazylii oraz Kanady. Wybrane produkty w zależności od modelu produkowane są na Węgrzech lub w Niemczech.

W optymalnych warunkach – produkcja w Szwajcarii oraz partner handlowy w Szwajcarii – produkt dotrze do partnera handlowego w ciągu kilku godzin. Jeżeli konieczne jest przetransportowanie produktu samochodem ciężarowym do sprzedawcy na terenie Europy, dostawa może trwać do tygodnia (różni się w zależności od trasy oraz kraju). Po dostarczeniu zamówiony produkt jest magazynowany tymczasowo u partnera handlowego, do momentu aż zamontuje go u klienta. Także działalność partnera handlowego STOBAG jest siłą rzeczy sezonowa, musi on odpowiednio zaplanować montaż na miejscu, uwzględniając termin dostawy oraz własne możliwości.

Dlaczego mimo dobrego planowania czas dostawy może się wydłużyć?

Najczęstszą przyczyną jest nagły wzrost popularności danego produktu, na przykład wskutek przyznania nagrody jak np. RedDot Award, i/lub zaniżenie popytu podczas wcześniejszego opracowywania prognoz. Ponadto może się zdarzyć, że ważni kooperanci, jak np. producenci aluminium nie nadążą z dostawą np. w związku ze zwiększonym popytem. Popyt przewyższy liczbę markiz, których produkcję zaplanowano i produkcja nie nadąży. Cały łańcuch dostaw opóźni się, ponieważ komponenty dostarczane przez kooperantów trzeba zamawiać wcześniej.

Dlatego może się zdarzyć, że w chwili zamówienia produktu STOBAG, łańcuch dostaw będzie akurat przeciążony i dlatego dostawa potrwa dłużej niż normalnie.

Jak można uniknąć takiej sytuacji?

Najlepiej zwrócić się do partnera handlowego STOBAG jeszcze przed sezonem, czyli jesienią/zimą, skorzystać z oferowanego przez niego doradztwa i złożyć zamówienie. Obciążenie poza sezonem jest mniejsze, poza tym czas dostawy w tych miesiącach zazwyczaj nie jest tak istotny. Ponadto należy pamiętać, że doradztwo oraz wybór odpowiedniego produktu również trwają. Należy zaplanować na ten cel przynajmniej dwa tygodnie.

W przypadku złożenia zamówienia poza sezonem możliwa jest punktualna dostawa w sezonie, gdy ciepło i promieniowanie słoneczne są najbardziej uciążliwe.